Y tế - Giáo dục

Array

Sáng ngày 5/9, Trường THCS Phượng Sơn long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới (2017- 2018). Tới dự và tặng hoa chúc mừng có đồng chí La Văn Nam, Phó Bí thư Thường

STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 1007/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, hoạt động của Cung Văn Hoa huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
2 764/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến nông huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
3 1/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
4 3/3/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
5 2/2016/VBQPPL Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gameduaxe.co
6 1/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
7 18/2017/QĐ-UBND Quy định danh mục thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông trên địa b Gameduaxe.co
8 574/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn từ khu Nhật Đức đến Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị Gameduaxe.co
9 573/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn từ khu Nhật Đức đến Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Gameduaxe.co
10 572/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn từ khu Nhật Đức đến Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Gameduaxe.co