Kinh tế, chính trị

Y tế - Giáo dục

Array

Ngày 19/11, Trường THPT Lục Ngạn Số 1 tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ cho các em học sinh, năm học 2017- 2018.

STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 37/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước và an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành công thương trên địa b Gameduaxe.co
2 Số: 04/CT-UBND Về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh  Gameduaxe.co
3 Số: 24/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND Gameduaxe.co
4 Số: 23/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản và Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày Gameduaxe.co
5 Số: 01/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Gameduaxe.co
6 19/2017/NQ-HĐND Quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non; mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Gameduaxe.co
7 05/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Gameduaxe.co
8 11/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Gameduaxe.co
9 10/2017/QĐ-UBND Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Gameduaxe.co
10 Số: 10/2017/NQ-HĐND Quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Gameduaxe.co