Kinh tế, chính trị

Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 12 năm 2016 - 03/01/2017

Ngày 30/12/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2016. Đồng chí Thân Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ tr

Y tế - Giáo dục

Thẩm định Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tại xã Kiên Lao - 15/12/2016

Ngày 7- 12, đoàn công tác của Sở Y tế Bắc Giang tiến hành thẩm định Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tại xã Kiên Lao. Tiếp và làm việc với đoàn c

STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  Gameduaxe.co
2 Nghị Quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017 Nghị Quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017  Gameduaxe.co
3 Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hộ đồng Nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hộ đồng Nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  Gameduaxe.co
4 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
5 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Gameduaxe.co
6 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Gameduaxe.co