Kinh tế, chính trị

Array

Ngày 24/5/2018, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018 nhằm đánh giá và thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế- xã hội v

Y tế - Giáo dục

Array

Ngày 25/5/2018, tại trường Tiểu học Trù Hựu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức cuộc thi đồng diễn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và võ cổ truyền đối với

STT Về việc File
1 218/UBND-TNMT V.v giải quyết đường đi vào khu vực khai thác cát, sỏi của công ty TNHH MTV TVDV đo vẽ bản đồ Việt Ngọc tại thôn Đồng Bụt, xã Đèo gia
2 1831/QĐ-UBND v/v thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, gói thầu: Mua phân bón hỗ trợ hộ nghèo thuộc vùng khó khăn năm 2018 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
3 1129/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Lục Ngạn
4 61/KH-UBND Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang huyện Lục Ngạn và tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lưỡng vũ trang tỉnh năm 2018
5 71/KH-BCD Tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
6 1272/QĐ-UBND v/v đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã Biển Động và xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
7 1244/QĐ-UBND v/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn
8 1479/QĐ-UBND Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
9 1185/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Lương Văn Bộ, trú tại khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
10 141/KH-UBND Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng di chuyển 02 ngôi mộ của gia đình bà Đoàn Thị Hải, khu Trần Phú, tt Chũ
STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn Gameduaxe.co
2 NĐ số 53/2018/NĐ-CP NĐ số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính Phủ v/v sửa đổi, bổ sung NĐ số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết vè kinh doanh sản phẩm, Gameduaxe.co
3 Nghị định số 55/2018/NĐ-CP  Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón Gameduaxe.co
4 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 về Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Gameduaxe.co
5 Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuy Gameduaxe.co
6 Thông tư số 07/2018/TT-BTC Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án " Xây dựng x Gameduaxe.co
7 Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 V/v Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ng Gameduaxe.co
8 TT số 04/2018/TT-BNV TT số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế Gameduaxe.co
9 Thông tư số 30/2018/TT-BTC Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2018 của Bộ Tài ch Gameduaxe.co
10 số 48/2018/NĐ-CP số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành ch Gameduaxe.co