Y tế - Giáo dục

Array

Ngày 14/4/2018, Liên đội trường THCS Tân Quang tổ chức điểm vòng thi chung kết Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2017-2018. Tham gia Hội thi có 6 thí sinh đến từ các Chi đội khối 6,

STT Về việc File
1 52/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tỉnh Bắc Giang về việc quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện
2 29a/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Lục Ngạn, giai đoạn 2018-2020
3 24/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
4 2212/QĐ-UBND QĐ V/v công nhận xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
5 888/QĐ-UBND Về việc thành lập hội đồng xét nâng lương đối với công chức xã, thị trấn năm 2018
6 732/QĐ-UBND v/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
7 890/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Lục Ngạn
8 34/KH-UBND Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn huyện Lục Ngạn
9 893/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2017
10 353/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Lục Ngạn
STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 31/2018/NĐ-UBND về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Gameduaxe.co
2 08/2018/TT-BCA về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa ch Gameduaxe.co
3 42/2018/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số Nghị định của Chính Phủ trong lĩnh vực ngân hàng Gameduaxe.co
4 22/2018/TT-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và Gameduaxe.co
5 15/2018/TT-BTC v/v quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo l Gameduaxe.co
6 19/2018/TT-BTC v/v hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng HTX Việt Nam Gameduaxe.co
7 32/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, t Gameduaxe.co
8 18/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô Gameduaxe.co
9 39/2018/NĐ-CP Về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Gameduaxe.co
10 38/2018/NĐ-CP Về Quy định chi tiết đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Gameduaxe.co