Văn hóa,Xã hội

Array

Ngày 17/6, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn vừa quyết định thành lập Tổ Tư vấn, trợ giúp người lao động và sử dụng lao động trong mùa thu hoạch vải thiều năm 2018 miễn phí, gồm 10 thanh vi

Y tế - Giáo dục

Array

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cũng như góp phần hạn chế tối đa việc xảy ra va chạm khi tham gia giao thông đối với các em học

STT Về việc File
1 94/HĐPH-TP v/v thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018
2 2743/QĐ-UBND Thành lập tổ công tác liên ngành tuyên truyền, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thùng xốp, nước đá công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018
3 62/KH-UBND Triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấm chẩn công tác quản lý tài chính ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4 56/KH-UBND Triển khai hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng theo kế hoạch số 3011/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND ti
5 69/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn
6 70/KH-UBND Tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018
7 71/KH-UBND Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Ngạn giai đoạn 2018-2020
8 89/KH-BCĐ tổ chức lễ mít tinh ra quân hưởng ứng tháng cao điểm phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2018
9 48/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
10 513/UBND-LĐTBXH V,v nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn Gameduaxe.co
2 NĐ số 53/2018/NĐ-CP NĐ số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính Phủ v/v sửa đổi, bổ sung NĐ số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết vè kinh doanh sản phẩm, Gameduaxe.co
3 Nghị định số 55/2018/NĐ-CP  Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón Gameduaxe.co
4 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 về Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Gameduaxe.co
5 Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuy Gameduaxe.co
6 Thông tư số 07/2018/TT-BTC Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án " Xây dựng x Gameduaxe.co
7 Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 V/v Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ng Gameduaxe.co
8 TT số 04/2018/TT-BNV TT số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế Gameduaxe.co
9 Thông tư số 30/2018/TT-BTC Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2018 của Bộ Tài ch Gameduaxe.co
10 số 48/2018/NĐ-CP số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành ch Gameduaxe.co