269/2009/QĐ-UBND

Bản để inGửi bài này qua EmailV/v Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Năm: 
2009
Cơ quan BH: 
VB của huyện
Loai văn bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Files gắn: