101/2009/QĐ-UBND

Bản để inGửi bài này qua EmailBan hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện
Năm: 
2009
Cơ quan BH: 
VB của huyện
Loai văn bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Files gắn: