Khối Đảng - Đoàn thể - Các Hội

Printer-friendly versionGửi bài này qua Email  1. Liên đoàn Lao động   Chủ tịch Ông  Nguyễn Đức Quân 0240.3883.292 0984.772.555 Phó Chủ tịch Bà Hoàng Thị Minh 0240.3883.292 0983.045.882 2. Đoàn thanh niên   Bí thư Ông  La Duy Thanh 0240.3882.583 01688.056.888 Phó Bí thư Ông Dương Văn Hiến 0240.3882.583 0917.259.588 3. Hội Phụ nữ   Chủ tịch Bà  Dương Thị Thủy 0240.3882.592 0987.825.945 Phó Chủ tịch Bà Phạm Thị Đoàn 0240.3882.592 01686.011.225 Phó Chủ tịch     Bà Giáp Thị Thùy Chi 0204 3882.592 0985.725.879 4. Hội Nông dân   Chủ tịch Ông  Trần Văn Minh 0240.3882.593 0915.453.803 Phó Chủ tịch Ông Bùi Xuân Sinh 0240.3882.593 02403.508.731 Phó Chủ tịch Bà  Hoàng Thị Nam 0240.3882.593 0912.667.086 5. Hội Chữ thập đỏ   Chủ tịch Ông  Hồ Công Triệu 0240.3882.592 01256.192.154 6. Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình   Giám đốc Bà  Nguyễn Thị Xuân Thu 0240.3683.056 0987.434.261 7. Hội Cựu chiến binh   Chủ tịch Ông Mạc Vương Long 02403.882.584 0971.293.308 Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Trung Sức 02403.882.584 0911.218.672 8. Hội Bào trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi   Chủ tịch Ông Hoàng Văn Thỉnh 02403.508.134 01664.861.356 Phó Chủ tịch Ông Lý Xuân Phú 02403.508.134 0913.257.855 Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Văn Nhần 02403.508.134 0973.728.583 9. Hội Khuyến học   Chủ tịch Ông La Văn Nam   0913.258.005 Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Kim Đoàn 02403.683.755 0974.635.089 Phó Chủ tịch Ồng Mai Văn Sinh   0913.073.274 Phó Chủ tịch Ông Giáp Hồng Hiệu   0916.348.145 10. Hội Nạn nhân chất độc Da cam, Dioxin   Chủ tịch Ông Vi Đức Minh   0974.177.863 Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Huy Bền   0983.816.036 Phó Chủ tịch Bà Nguyễn Thị Tỵ   01666.251.857 11. Hội Người mù   Chủ tịch Ông Vũ Công Bạn 02403.683.704 01694.597.643 Phó Chủ tịch Ông Vũ Văn Cường 02403.683.704 01689.102.785 12. Hội Người cao tuổi   Chủ tịch Ông Thân Văn Quảng   0983.819.027 Phó Chủ tịch Ông Hỷ Văn Lỳ   0979.740.230