Công bố lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án khu dân cư

 KHU DÂN MỚI PHỐ KIM - PHƯỢNG SƠN

1. Tên dự án

Khu dân mới phố Kim, Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

2. Địa điểm xây dựng, quy diện tích đất của dự án

- Địa điểm: Phố Kim, Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

- Diện tích: 7,15 ha.

3. Nội dung, chức năng sử dụng đất của dự án

Chức năng sử dụng đất gồm: Đất nhàdân xây dựng mới; đất nhàdân chỉnh trang; đất các công trình công cộng cấp khu vực gồm chợ Kim, bãi gửi xe chợ Kim, cảng sông; đất xây dựng khu cây xanh hạ tầng kỹ thuật khu dân .

4. Khái quát bộ hiện trạng dân cư, sử dụng đất của khu vực lập dự án

Khu dân mới nằmtrung tâm của Phố Kim, Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, liền kề với các khu hành chính, thương mại  - dịch vụ của phố Kim đang được quy hoạch nâng cấp lên thành thị trấn; hệ thống giao thông đi lại thuận lợi gồm đường quốc lộ 31; cầu phao nối liền tuyến đường liên sang các Mỹ An, Tân Mộc, …; quỹ đất dự án chủ yếu nông nghiệp, ít công trình kiến trúc.

5. Các chỉ tiêu quy hoạch, mục tiêu yêu cầu chủ yếu của dự án

- Chỉ tiêu về sử dụng đất, mật độ xây dựng công trình: Đất xây dựng nhàhiện , chỉnh trang 5.618 m2 chiếm 7,9% tổng quy quỹ đất; Đất xây dựng nhàmới 17.018 m2 chiếm 23,8%; Đất xây dựng chợ 16.960 m2 chiếm 23,7%; Đất xây dựng công trình hạ tầng, giao thông 9.650m2 chiếm 13,5%; Đất cây xanh 539m2 chiếm 0,8%; Đất giao thông, hạ tầng khác khoảng 21.765m2 chiếm 30,4% tổng quy quỹ đất.

- Chỉ tiêu về giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện:

+ Giao thông: Mặt cắt ngang của đường lớn nhất B=17m, mặt cắt ngang của đường nhỏ nhất B=14 m.

+ San nền: Lấy cao độ đường 31 là cao độ khống chế. Độ dốc san nền dốc dần từ quốc lộ 31 ra ven sông Lục Nam với độ dốc 0,25% <= i <= 1,0%%; Đối với khu vực có cao độ nền không làm  ảnh hưởng đến thoát nước chung của khu vực, giữ nguyên địa hình tự nhiên. Các khu vực dự kiến xây dựng mới có nền hiện trạng là ruộng thấp trũng có cao độ nền thấp thì tôn nền lên đến cao độ thiết kế; khối lượng đắp nền dự kiến khoảng 53.000 m3.

+ Cấp nước: Tổng nhu cầu cấp nước khoảng 75m3/ngày đêm; hệ thống cấp nước sạch lấy từ nhà máy nước của khu vực.

+ Cấp điện: Mạng lưới điện hạ thế 0,4 kV kết nối vào mạng lưới điện hạ thế hiện có của khu vực; hệ thống cấp điện hạ áp 0,4 kV cáp đi trên không.

- Các chỉ tiêu quy hoạch khác theo hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012-2014

 

 

KHU DÂN CƯ MỚI  DỌC TUYẾN ĐƯỜNG KHÍ TƯỢNG DỐC ĐỒN THỊ TRẤN CHŨ

1. Tên dự án

Khu dân cư mới dọc tuyến đường Khí Tượng – Dốc Đồn thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

2. Địa điểm xây dựng, quy mô diện tích đất của dự án

- Địa điểm: Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

- Diện tích: 6,7 ha.

3. Nội dung, chức năng sử dụng đất của dự án

Chức năng sử dụng đất gồm: Đất nhà ở dân cư xây dựng mới; đất nhà ở dân cư chỉnh trang; đất công cộng; đất xây dựng đường giao thông, khu cây xanh và hạ tầng kỹ thuật khác của khu dân cư.

4. Khái quát sơ bộ hiện trạng dân cư, sử dụng đất của khu vực lập dự án

Khu dân cư mới nằm ở khu trung tâm phía Tây Bắc của thị trấn Chũ. Huyện Lục Ngạn là khu trung tâm gắn liền với các khu trung tâm hành chính, công cộng, y tế và thể dục thể thao; hệ thống giao thông đi lại thuận lợi gắn liền với đường quốc lộ 31; các tuyến đường đô thị chính của thị trấn Chũ…; quỹ đất dự án phần lớn là đất nông nghiệp, ít công trình kiến trúc.

5. Các chỉ tiêu quy hoạch, mục tiêu và yêu cầu chủ yếu của dự án

- Chỉ tiêu về sử dụng đất, mật độ xây dựng công trình: Đất xây dựng nhà ở hiện có, chỉnh trang khoảng 4.500 m2 chiếm 6,72% tổng quy mô quỹ đất; Đất xây dựng nhà ở liền kề mới khoảng 13.000 m2 chiếm 19,4%; Đất xây dựng nhà vườn và nhà biệt thự khoảng 18.000 m2 chiếm 26,87%; đất công cộng khoảng 4.400 m2, chiếm khoảng 6,57%;  Đất xây dựng công trình hạ tầng, giao thông, cây xanh và đất khác khoảng 27.100m2 chiếm 40,45% tổng quy mô quỹ đất.

- Chỉ tiêu về giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện:

+ Giao thông: Mặt cắt ngang của đường lớn nhất là B=21m, mặt cắt ngang của đường nhỏ nhất là B=14 m.

+ San nền: Theo quy hoạch chung thị trấn Chũ, cơ bản lấy cao độ đường 31 là cao độ khống chế. Độ dốc san nền dốc dần từ quốc lộ 31 ra phía sông Lục Nam với độ dốc 0,25%<= i <= 2,0%%; Đối với khu vực có cao độ nền không làm  ảnh hưởng đến thoát nước chung của khu vực, giữ nguyên địa hình tự nhiên. Các khu vực dự kiến xây dựng mới có nền hiện trạng là ruộng thấp trũng có cao độ nền thấp thì tôn nền lên đến cao độ thiết kế; khối lượng đắp nền dự kiến khoảng 53.600 m3.

+ Cấp nước: Tổng nhu cầu cấp nước khoảng 200m3/ngày đêm; hệ thống cấp nước sạch lấy từ nhà máy nước của thị trấn Chũ.

+ Cấp điện: Mạng lưới điện hạ thế 0,4 kV kết nối vào mạng lưới điện hạ thế hiện có của khu vực; hệ thống cấp điện hạ áp 0,4 kV cáp đi trên không.

- Các chỉ tiêu quy hoạch khác theo hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chũ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012-2014

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn

Địa chỉ: Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang; Điện thoại: 0240.3.882.274.

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.