CÔNG BỐ LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Bản để inGửi bài này qua EmailUBND huyệnLục Ngạn công bố lựa chọn Chủ đầu tư dự án: Khu dân cư mới xứ Đồng Cửa, khu làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang với nội dung sau: 1. Tên dự án Khu dân cư mới xứ Đồng Cửa, khu làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 2. Địa điểm xây dựng, quy mô diện tích đất của dự án - Địa điểm: xứ Đồng Cửa, khu làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; - Diện tích: 5,71 ha. 3. Nội dung, chức năng sử dụng đất của dự án Chức năng sử dụng đất gồm: Đất nhà ở dân cư xây dựng mới; đất nhà ở dân cư chỉnh trang; đất các công trình công cộng cấp thị trấn xây dựng mới và chỉnh trang cải tạo; đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. 4. Khái quát sơ bộ hiện trạng dân cư, sử dụng đất của khu vực lập dự án Khu dân cư mới nằm ở trung tâm của thị trấn Chũ, liền kề các khu hành chính, thương mại  - dịch vụ của huyện; hệ thống giao thông đi lại thuận lợi; quỹ đất dự án chủ yếu là nông nghiệp, ít công trình kiến trúc. 5. Các chỉ tiêu quy hoạch, mục tiêu và yêu cầu chủ yếu của dự án - Chỉ tiêu về sử dụng đất, mật độ xây dựng công trình: Đất xây dựng nhà ở khoảng 28.331,0 m2, chiếm 49,62% tổng quy mô quỹ đất; đất xây dựng công trình công cộng khoảng 10.296,0 m2 chiếm 18,03% quỹ đất; đất xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật 18.474,0 m2 chiếm khoảng 32,35% quỹ đất. - Chỉ tiêu về giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện: + Giao thông: Mặt cắt ngang của đường lớn nhất là B=17,5m, mặt cắt ngang của đường nhỏ nhất là B=7,0 m. + San nền:Đối với khu vực có cao độ nền không làm ảnh hưởng đến thoát nước và cao độ chung của khu vực, giữ nguyên địa hình tự nhiên; các khu vực dự kiến xây dựng mới có nền hiện trạng là ruộng thấp trũng có cao độ nền thấp thì tôn nền lên đến cao độ thiết kế; khối lượng đắp nền dự kiến khoảng 15.000 m3. + Cấp nước: Tổng nhu cầu cấp nước khoảng 166 m3/ngày đêm; hệ thống cấp nước sạch lấy từ nhà máy nước của thị trấn Chũ. + Cấp điện: Mạng lưới điện hạ thế 0,4 kV kết nối vào mạng lưới điện hạ thế hiện có của khu vực; hệ thống cấp điện hạ áp 0,4 kV cáp đi trên không.  - Các chỉ tiêu quy hoạch khác theo hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011-2013 Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn Địa chỉ: Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang Điện thoại: 0240.3.882.274. Đính kèm Công văn số 842 ngày 25 tháng 7 năm 2011 của UBND huyện: