Hội đồng nhân dân huyện Khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2011-2016

Printer-friendly versionGửi bài này qua Email  LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN         Chủ tịch Ông Thân Văn Khánh 0240.3882.204 0912.321.373 Phó Chủ tịch Ông Lâm Văn Mật 0240.3882.217 0988.144.261 Phó chủ tịch Chu Văn Báo   0912.516.629 Trưởng Ban Pháp chế Ông Giáp Thành Long   0989.731.837 Trưởng Ban KT-XH Ông Lê Xuân thắng   0912.226.018 Trưởng Ban Dân Tộc Nguyễn Thu Hường   09148.129.217 Phó Ban Pháp chế Nguyễn Thành Nam   0987.732.383 Phó ban KT-XH Nguyễn Văn Bảo   0985.286.599 Phó ban Dân Tộc Lý Thị Liên   0985.901.649