48 Trường học ở Lục Ngạn có phòng học tiếng Anh

Thực hiện việc đẩy mạnh dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường phổ thông trên địa bàn huyện, từ năm học 2016-2017 đến nay, huyện Lục Ngạn đã được UBND tỉnh cấp hỗ trợ phòng học thông minh dạy tiếng Anh cho 48 trường Tiểu học, THCS; Tiểu học và THCS; Phổ thông dân tộc bán trú THCS trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó 16 phòng học tiếng Anh của Trường tiểu học. Bên cạnh đó, 11 Trường THCS có phòng học tiếng Anh thông thường với tổng số 22 phòng, đạt 100% kế hoạch.
Nhìn chung, các phòng học tiếng Anh đều đảm bảo chất lượng, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị thẩm âm, nghe, nhìn, đáp ứng nhu cầu dạy và học tiếng Anh của giáo viên và học sinh.

Vũ Đoàn

The website encountered an unexpected error. Please try again later.