Lục Ngạn: Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng

Từ đầu năm đến nay, tại một số xã, thị trấn trên đại bàn huyện Lục Ngạn có tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao.
Cụ thể, trong quý II năm 2018, toàn huyện có 1.468 trẻ mới sinh (giảm 130 trẻ so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 200 trẻ mới sinh là con thứ 3 trở lên (tăng 34 trẻ so với cùng kỳ), tập trung ở một số xã như Đồng Cốc, Nam Dương, Sa Lý, Sơn Hải… Tỷ số giới tính khi sinh của toàn huyện là 117,8 trẻ trai/100 trẻ gái.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, công tác truyền thông dân số và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cũng đã được các cơ quan chức năng huyện Lục Ngạn quan tâm chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm đến nay, đã tổ chức 188 hội nghị truyền thông, 1.656 lượt tư vấn nhóm, 162 lượt sinh hoạt CLB, 7.779 lượt tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình cho 15.333 lượt người; phát thanh truyên truyền 2.481 lượt trên hệ thống phát thanh xã, thôn, xóm. Đồng thời, cấp phát 8.669 tờ rơi, tranh ảnh,… cho người dân và sửa chữa làm mới 195 pano, khẩu hiệu.
Thời gian tới, để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện Lục Ngạn, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị cần quản lý tốt các cặp vợ chồng có nguy cơ cao như cặp vợ chồng có con 1 bề, cặp vợ chồng trẻ đã có đủ 2 con./.

Nguyễn Hoàng

The website encountered an unexpected error. Please try again later.