15/TB-UBND Về việc công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lục Ngạn

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Công văn
Người ký
Cao Văn Hoàn
The website encountered an unexpected error. Please try again later.