Lục Ngạn: Quyết liệt trong công tác đầu tranh phòng, chống tác hại của ma túy

Để chủ động kiểm soát ma túy, phòng chống tội phạm ma túy, thời gian qua, các cấp, ngành chức năng của huyện Lục Ngạn đã vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm đẩy lùi các tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Từ nhiều năm qua, trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tệ nạn ma túy đã xâm nhập và gây nhiều tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, trật tự xã hội và dân sinh. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới nhằm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy, ngăn chặn, kiềm chế và từng bước tiến tới loại trừ tệ nạn ma túy.
Tuy nhiên hiện nay, tình hình tệ nạn ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy vẫn có xu hướng gia tăng, lan rộng tại một số địa bàn trong huyện với diễn biến phức tạp và nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi. Trung tá Trần Văn Lưu- Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Qua công tác điều tra, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện có 21/30 xã, thị trấn với 346 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 170 đối tượng nghi nghiện ma túy; có 25 đối tượng nghi liên quan đến tội phạm ma tuý, tập trung chủ yếu ở địa bàn thị trấn Chũ, Phong Minh, Sa Lý, Hồng Giang, Nghĩa Hồ, Thanh Hải, Phì Điền, Biển Động. Đặc biệt, đầu năm 2018 đã phát hiện 04 xã có công dân trồng cây có chứa chất ma túy (cây anh túc) trái phép là Nghĩa Hồ, Thanh Hải, Biển Động và thị trấn Chũ), thu giữ 336 cây anh túc.

Lực lượng Công an huyện phát tờ rơi về tác hại của ma túy cho các em học sinh trường THPT Bán Công (Lục Ngạn)

Mặc dù các cấp, các ngành trong huyện đã tích cực vào cuộc, song công tác phòng, chống tệ nạn ma túy và tội phạm về ma túy vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định như: số địa bàn và số đối tượng có tệ nạn ma túy có biểu hiện gia tăng và mở rộng; kết quả cai nghiện thành công còn thấp; tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy tiếp tục tái diễn; một số cấp ủy đảng, chính quyền ở một số đơn vị, địa phương chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng, chống ma túy.
Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 95-KL/TW ngày 2/4/2014 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đưa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác thường xuyên. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy, quyết liệt ngăn chặn, kiềm chế và từng bước tiến tới loại trừ tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn.
Bên cạnh đó, nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn quản lý. Đưa nội dung công tác phòng chống ma túy thành chỉ tiêu thi đua, khen thưởng của các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng. Phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường thị trấn không tệ nạn ma túy lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng, phương tiện nghiệp vụ tổ chức đấu tranh, triệt phá, bóc gỡ các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xóa các tụ điểm mua bán lẻ ma túy trong địa bàn. Phối hợp làm tốt công tác cai nghiện và giải quyết hiệu quả các vấn đề sau cai nghiện. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, nhằm phòng ngừa và giải quyết nguồn gốc hình thành tội phạm và tệ nạn ma túy.
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi người dân cũng cần nêu cao cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt của tội phạm ma túy; góp công sức cùng lực lượng Công an ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương./.

Nguyễn Hoàng

The website encountered an unexpected error. Please try again later.