2743/QĐ-UBND Thành lập tổ công tác liên ngành tuyên truyền, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thùng xốp, nước đá công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018