62/KH-UBND Triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấm chẩn công tác quản lý tài chính ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Kế hoạch
Người ký
Cao Văn Hoàn
The website encountered an unexpected error. Please try again later.