70/KH-UBND Tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Kế hoạch
Người ký
Cao Văn Hoàn
The website encountered an unexpected error. Please try again later.