71/KH-UBND Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Ngạn giai đoạn 2018-2020

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Kế hoạch
Người ký
Trương Văn Năm
The website encountered an unexpected error. Please try again later.