UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 24/5/2018, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018 nhằm đánh giá và thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế- xã hội và sự điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế- xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể: Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 599 tỷ đồng, bằng 163% so với năm 2017; thương mại - dịch vụ ước đạt 2.753 tỷ đồng, bằng 154,3% so với năm 2017; thu ngân sách ước đạt 709 tỷ đồng, đạt 77,6% so với dự toán… Những kết quả đã đạt được sẽ tạo tiền đề cho việc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2018.

Đ.c Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế như: Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, triển khai một số dự án trên đại bàn huyện còn chậm tiến độ; tình hình khai thác, san lấp mặt bằng trái phép ở một số xã chưa được ngăn chặn kịp thời; việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải còn hạn chế; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của một số đơn vị, địa phương còn chậm, có biểu hiện đùn đấy né tránh trách nhiệm…
Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND yêu cầu các ngành chuyên môn của huyện tập trung hoàn thiện báo cáo, đồng thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn còn tồn tại trong 6 tháng vừa qua, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, nhanh chóng  triển khai các kế hoạch hỗ trợ nhân dân thu hoạch và tiêu thụ vải thiều năm 2018; cần sát sao hơn trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tiếp tục thực hiện, hoàn thành việc làm đường giao thông nông thôn theo nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Bắc Giang…

Nguyễn Hoàng