Dân quân tự vệ năm thứ nhất kiểm tra bắn đạn thật

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 21/5/2018, tại Thao trường bắn của huyện, thôn Lâm, xã Nam Dương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho dân quân tự vệ năm thứ nhất là lực lượng tự vệ của các đơn vị và lực lượng dân quân các xã, thị trấn.

Các chiến sĩ dân quân, tự vệ thực hiện phần kiếm tra bắn đạn thật tại thao trường

Tham gia kiểm tra có 735 dân quân tự vệ năm thứ nhất với nội dung kiểm tra bài 1B súng trường K63, súng tiểu liên AK với 1 tư thế nằm bắn. Qua kiểm tra, có trên 75% được xếp loại khá, giỏi; còn lại đều đạt yêu cầu.
Buổi kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá trình độ huấn luyện của cán bộ và kỹ năng thực hành bắn trúng, chụm vào mục tiêu cố định của dân quân tự vệ năm thứ nhất; lấy kết quả của đợt huấn luyện làm cơ sở luyện tập và bắn cho các đợt huấn luyện sau./.

Nguyễn Yến