Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát kết quả sau hơn 2 năm Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 21/5/2018, Thượng tá Lãnh Văn Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện đã có buổi giám sát kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ (2015-2020) tại xã Đồng Cốc.

         Thượng tá Lãnh Văn Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện      chủ trì buổi giám sát

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ (2015- 2020), Đảng ủy xã Đồng Cốc đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Tập trung cao công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 19 đã đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 158,2 tỷ đồng; cơ cấu nông- lâm nghiệp tăng 1,5%; thương mại dịch vụ tăng 2,7%. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 3 đến 4%, đạt 125% kế hoạch; xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,6%; tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có chuyển biến tích cực; sau hơn nửa nhiệm kỳ, Đồng Cốc đã kết nạp 23 đảng viên mới, đạt 76,7% chỉ tiêu Đại hội; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy xã, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân những hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy thời gian qua. Đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lãnh Văn Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện đề nghị Đảng ủy xã Đồng Cốc tiếp phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại; rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; các số liệu trong Báo cáo cần có sự đánh giá, so sánh, đảm bảo tính khách quan; trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm để lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Ngày 22/5/2018, đồng chí Lãnh Văn Tuyến và Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục giám sát kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại xã Tân Hoa./.

 Vũ Đoàn