Công an huyên Lục Ngạn thu giữ, tiêu hủy 18kg cây anh túc

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện kế hoạch tổ chức rà soát, phát hiện xử lý việc trồng cây có chứa chất ma túy năm 2018 trên địa bàn huyện, Công an huyện Lục Ngạn đã phân 3 tổ công tác do Đội Cảnh sát điều tra về ma túy chịu trách nhiệm phối hợp với 30 xã, thị trấn kiểm tra, rà soát cây có chứa chất ma túy. Trong thời gian rà soát, lực lượng Công an huyện đã phối hợp cùng với các ban, ngành đoàn thể của các xã Tân Quang, Đồng Cốc, Nam Dương tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền về việc cấm trồng cây có chứa chất ma túy, cũng như tác hại của tệ nạn ma túy.
Qua kết quả rà soát, Công an huyện Lục Ngạn đã lập biên bản xử lý đối với 4 trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy, thu giữ và tiêu hủy 18kg cây anh túc tươi.
Trong thời gian tới, Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền pháp luật về việc cấm trồng cây có chứa chất ma túy, nhất là trong Tháng hành động phòng, chống ma túy./.

Nguyễn Yến