số 566 /QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Ông Vi Văn Sít, thôn An Bình, xã Biên Sơn

Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Ông Vi Văn Sít, thôn An Bình, xã Biên Sơn