PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương TXCT xã Hồng Giang

Bản để inGửi bài này qua Email
Ngày 18- 12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hồng Giang huyện Lục Ngạn.
Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri xã Hồng Giang được nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ Tư- HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII; nghe thông báo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ Ba đến kỳ họp thứ Tư- HĐND tỉnh. Trên tình thần tập trung dân chủ, cử tri xã Hồng Giang có 15 lượt ý kiến liên quan đến các vấn đề về đất đai, môi trường, bảo hiểm y tế, giao thông... 
 
 
Cử tri xã Hồng Giang phản ánh nhiều vấn đề với Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
Ông Bùi Huy Tình- Chủ tịch UBND xã Hồng Giang trả lời làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm
 
Cụ thể, cử tri thôn Phương Sơn, thôn Trong phản ánh tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân tại một số cơ sở y tế chưa tốt, đồng thời đề nghị niêm yết công khai danh mục thuốc được cấp theo bảo hiểm y tế, công khai quy định thi đua khen thưởng, đối tượng được nhận Huân, Huy chương; cử tri thôn Kép I đề nghị được hướng dẫn xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời kiểm soát chặt việc tăng diện tích cây có múi trên địa bàn xã Hồng Giang nói riêng, địa bàn huyện Lục Ngạn nói chung; cử tri một số thôn trong xã đề nghị việc hỗ trợ xi măng cứng hóa đường giao thông cần linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng thôn, nâng cấp tuyến đường nối từ Quốc lộ 31 vào đền Hả. Đặc biệt vấn đề được nhiều cử tri xã Hồng Giang quan tâm là đề nghị nhà nước sớm giải quyết các vi phạm liên quan đến đất đai từ những năm trước đây.
 
 
PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Hồng Giang
 
Cơ bản những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Chủ tịch UBND xã Hồng Giang trả lời, làm rõ thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trả lời, tiếp thu những vấn đề còn lại để phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.
 
Quang Huấn