Họp thẩm định kết quả tình hình phát triển KT – XH năm 2017

Bản để inGửi bài này qua Email
Ngày 15/12, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện họp thẩm định báo cáo kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo của UBND huyện năm 2017. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Thắng – Bí thư xã Tân Mộc - Trưởng ban KT - XH HĐND huyện. 
 
 
Quang cảnh cuộc họp
 
Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Kinh tế xã hội đã đã xem xét báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, cụ thể: Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất của các ngành (GRDP – theo giá cố định 2010) đạt 8.795/ 8.995 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,58%. GRDP bình quân đầu người đạt 55,26/58,01 triệu đồng... Phát triển văn hóa – xã hội, có thêm 1 trường (THCS Phong Minh) đạt chuẩn quốc gia; 96,38% dân số tham gia BHYT; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 14,3%; toàn huyện có 85,1% đạt gia đình văn hóa, 70,4% làng, bản, khu phố văn hóa, có 8/9 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới...Về môi trường, tỷ lệ số dân đô thị được cấp nước sạch là 96%, độ che phủ rừng 40,15%... Đồng thời  nêu những ý kiến, thắc mắc về một số vấn đề như nông nghiệp, y tế, văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, việc xử dụng nước sạch...
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Thắng tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo của UBND huyện năm 2017; phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để trình lên kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nguyễn Hoàng