Xây dựng 9 nhà lớp học Mầm non tại các xã đặc biệt khó khăn

Bản để inGửi bài này qua Email
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang mở các gói thầu xây dựng nhà lớp học các trường Mầm non thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 5303/QĐ- UBND huyện Lục Ngạn.
Theo đó từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách huyện, UBND huyện đầu tư gần 14 tỷ đồng để xây dựng 9 nhà lớp học mầm non tại các xã: Kiên Lao, Đèo Gia, Sơn Hải, Phong Vân, Tân Lập, Kim Sơn, Hộ Đáp, Phú Nhuận và Cấm Sơn. Mỗi công trình có diện tích từ 100 m2 đến 337,5 m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 2.000 m2.
 
 
Tổ chuyên gia mở gói thầu xây dựng nhà lớp học trường Mầm non Sơn Hải
 
Hiện nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để sớm khởi công các công trình bảo đảm tiến độ. Việc xây dựng công trình nhà lớp học các trường mầm non ở xã đặc biệt khó khăn nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng cho các cháu trong độ tuổi Mầm non đều được đến trường; bảo đảm chất lượng giáo dục và môi trường học tập an toàn, lành mạnh, từng bước xóa phòng học tạm, học nhờ./.
 
Quang Huấn