51/GM-HĐND Mời dự phiên họp thường kỳ tháng 12 HĐND huyện

Printer-friendly versionGửi bài này qua EmailMời dự phiên họp thường kỳ tháng 12 HĐND huyện