278/GM-UBND Mời thành viên 02 tổ công tác dự buổi làm việc triển khai một số nhiệm vụ về Thành lập tổ giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn Chũ

Printer-friendly versionGửi bài này qua Email
File tài liệu: