Lục Ngạn: Thành lập 5 đoàn công tác đi kiểm tra bình xét các danh hiệu văn hoá 2017

Bản để inGửi bài này qua Email
Ban Chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Lục Ngạn vừa thành lập 5 tổ công tác đi kiểm tra bình xét các danh hiệu văn hoá năm 2017 tại 30/30 xã, thị trấn trong toàn huyện.
 
 
Đồng chí Trương Văn Năm- PCT UBND huyện tặng giấy khen các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016.
 
Theo đó các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào của UBND, Ban Chỉ đạo xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo xã, thị trấn báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ- chính quyền địa phương đối với phong trào; việc triển khai kế hoạch, chỉ tiêu của huyện giao cho các đơn vị; việc xây dựng kế hoạch của cấp xã; công tác kiểm tra, đôn đốc của chính quyền, Ban Chỉ đạo cấp xã đối với từng thôn, bản, khu phố và các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó trọng tâm là kiểm tra tình hình, kết quả phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản, khu phố văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh Đô thị.
Theo kế hoạch, các đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra và bình xét các danh hiệu văn hóa từ ngày 10 đến hết ngày 15/10/2017.
Qua kiểm tra nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, quá trình tổ chức đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hoá năm 2017 tại các xã, thị trấn. Kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế cần khắc phục, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cơ sở, phát huy những kết quả đạt được để tổ chức triển khai thực hiện phong trào trong giai đoạn tới đạt hiệu quả hơn./.
 
Quang Huấn