Ra mắt Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt

Bản để inGửi bài này qua Email
Ngày 14/6, Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt huyện Lục Ngạn tổ chức lễ ra mắt tại nhà văn hóa Trung tâm huyện. Xuất phát từ nhu cầu giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng của những người cao tuổi yêu thích văn thơ trên địa bàn đồng thời bảo tồn lưu giữ các giá trị văn hóa bản sắc dân tộc của mỗi địa phương. Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt được ra mắt gồm 7 thành viên. 
CLB văn hóa nghệ thuật Nguồn Việt huyện Lục Ngạn nhận quyết định thành lập. 
 
Thông qua sáng tác và trình bày tác phẩm của mình để động viên nhau “ Sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Ban chủ nhiệm CLB còn phát động phong trào nêu gương sáng “tuổi cao, trí càng cao” đối với các hội viên bằng những việc làm cụ thể: tích cực tham gia cuộc vân động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ở mỗi địa phương./.
Phương Thảo