Mở gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn kép II

Bản để inGửi bài này qua EmailNgày 5/4, Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức mở gói thầu: tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn kép II huyện Lục Ngạn. Tham gia dự thầu gồm 03 đơn vị xây dựng : Công ty Cổ phần Kiến trúc Việt Bách ; Công ty TNHH Kiến trúc và Quy hoạch Đông Dương và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trường Minh. Tổ chuyên gia làm thủ tục Mở gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn kép II  Gói thầu, Tư vấn khảo sát địa hình; lập quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Kép II, huyện Lục Ngạn, có tỷ lệ 1/500, quy mô quy hoạch trên 96,6ha, mức đầu tư trên 2,4tỷ đồng. Buổi mở thầu đã được tổ chuyên gia mở thầu của huyện thực hiện công khai, đúng quy trình. Hải Yến