Mở gói thầu xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ thôn Kép 2 B đi thôn Hăng, xã Hồng Giang

Ngày 16 – 7, Ban Quảng lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lục Ngạn mở gói thầu số 4: Xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ thông Kép 2 B đi thôn Hăng, xã Hồng Giang. Ba đơn vị đủ điều kiện tham gia dự thầu gồm: Công ty TNHH Quốc Toản; Công ty TNHH Một thành viên Đại Trường Sơn Bắc Giang; Công ty Cổ phần xây dựng và Tư vấn Đông Nam.

Tổ chuyên gia mở thầu tiến hành mở gói thầu

Công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ thôn Kép 2 B đi thôn Hăng, xã Hồng Giang có tổng mức đầu tư trên 2,4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1,9 tỷ đồng (Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác). Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp VI niềm núi; chiều dài đoạn đường gần 1 km; chiều rộng nền đường 6 m, chiều rộng mặt đường 3,5 m; được đổ bê tông xi măng dầy 23 cm. Công trình được nâng cấp, xây dựng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, đồng thời phù hợp với quy hoạch nông thôn mới ở địa phương.

Tại buổi mở thầu, tổ chuyên gia mở thầu đã tiến hành các bước mở thầu theo quy định.

 

Đức Thọ - Hải Yến

The website encountered an unexpected error. Please try again later.