Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Kiên Thành, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn

Bản để inGửi bài này qua EmailChuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Kiên Thành, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn
Field gắn: