Contact

Bản quyền thuộc Văn Phòng HĐND-UBND huyện Lục Ngan

 Điện thoại: 02403.882.301 - Fax: 02403.582.034

Địa chỉ: Thị trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang.

Email: lucngan_vt@bacgiang.gov.vn

Bạn có thể để lại thông điệp bằng cách sử dụng biểu mẫu phía dưới.