THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Array
136/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 10/2018 ( 15:15 | 11/10/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 10/2018
135/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Trương Văn Năm tháng 10/2018 ( 15:14 | 11/10/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Trương Văn Năm tháng 10/2018
133/TB-UBND Thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 10/2018 ( 15:12 | 11/10/2018 )
Thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 10/2018
123/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 9/2018 ( 11:06 | 10/10/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 9/2018
122/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 9/2018 ( 11:06 | 10/10/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 9/2018
121/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 9/2018 ( 11:05 | 10/10/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 9/2018
124/TB-UBND Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 9/2018 ( 11:04 | 10/10/2018 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 9/2018
114/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 8/2018 ( 11:03 | 10/10/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 8/2018
112/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 8/2018 ( 10:53 | 10/10/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 8/2018
111/TB-UBND Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 8/2018 ( 10:52 | 10/10/2018 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 8/2018
92/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 7/2018 ( 10:51 | 10/10/2018 )
 Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 7/2018
90/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 7/2018 ( 10:50 | 10/10/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 7/2018
66a/TB-UBND Thông báo lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 5/2018 ( 13:42 | 17/05/2018 )
Thông báo lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 5/2018
65a/TB-UBND Thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 5/2018 ( 13:41 | 17/05/2018 )
Thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 5/2018
63/TB-UBND Lịch làm việc của Phó chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 5/2018 ( 11:31 | 10/05/2018 )
Lịch làm việc của Phó chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 5/2018  
52/TB-UBND Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Tháng 4/2018 ( 11:30 | 10/05/2018 )
  Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Tháng 4/2018
53/TB-UBND Lịch làm việc của Phó CHủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 4/2018 ( 11:29 | 10/05/2018 )
Lịch làm việc của Phó CHủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 4/2018
54/TB-UBND TB lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 4/2018 ( 11:28 | 10/05/2018 )
TB lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 4/2018
50/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 4/2018 ( 11:27 | 10/05/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 4/2018
32/TB-UBND Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 8/2018 ( 08:43 | 20/03/2018 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 3/2018 
30/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 3/2018 ( 08:41 | 20/03/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 3/2018
29/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 3/2018 ( 08:40 | 20/03/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 3/2018
31/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 3/2018 ( 08:39 | 20/03/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 3/2018
22/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 02 năm 2018 ( 07:43 | 26/02/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 02 năm 2018 
24/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 02 năm 2018 ( 07:42 | 26/02/2018 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 02 năm 2018 
1/TB-UBND Thông báo lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 01/2018 ( 16:22 | 04/01/2018 )
Thông báo lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 01/2018
251/TB-UBND Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 1/2018 ( 13:41 | 04/01/2018 )
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 1/2018
229/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 12/2017 ( 08:45 | 11/12/2017 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 12/2017
228/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 12/2017 ( 09:00 | 07/12/2017 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 12/2017
227/TB-UBND Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 12/2017 ( 08:59 | 07/12/2017 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 12/2017
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 01 - 2017 ( 16:13 | 06/01/2017 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 01 2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 01 - 2017 ( 16:12 | 06/01/2017 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 01 - 2017
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm 2017 ( 16:12 | 06/01/2017 )
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm 2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 51 ( 10:12 | 14/12/2016 )
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 51 Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016   Chủ Tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 12/2016 ( 10:11 | 14/12/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 12/2016
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 12 năm 2016 ( 10:09 | 14/12/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 12 năm 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 50 Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016 ( 15:45 | 06/12/2016 )
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 50 Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016   Chủ Tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 12/2016 ( 15:43 | 06/12/2016 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 12/2016 
Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 ( 15:43 | 01/12/2016 )
Chương trình công tác tháng 12 năm 2016 
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 11/2016 ( 16:08 | 10/11/2016 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 11/2016 
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 11/2016 ( 16:05 | 10/11/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 11/2016 
Lịch làm việc của Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 11/2016 ( 16:04 | 10/11/2016 )
Lịch làm việc của Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 11/2016 
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 11/2016 ( 16:03 | 10/11/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 11/2016 
Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 ( 16:02 | 10/11/2016 )
Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 10 2016 ( 15:33 | 04/10/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 10 2016
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 10 2016 ( 15:33 | 04/10/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 10 2016
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 10 2016 ( 15:32 | 04/10/2016 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 10 2016
Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 ( 15:26 | 04/10/2016 )
Chương trình công tác tháng 10 năm 2016
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 9/2016 ( 16:17 | 06/09/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 9/2016 
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 9/2016 ( 16:16 | 06/09/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 9/2016 
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 9/2016 ( 16:15 | 06/09/2016 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 9/2016 
Chương trình công tác tháng 9/2016 ( 16:14 | 06/09/2016 )
Chương trình công tác tháng 9/2016 
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 8/2016 ( 15:31 | 10/08/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 8/2016 
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 8/2016 ( 15:30 | 10/08/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 8/2016 
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 8/2016 ( 15:37 | 03/08/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 8/2016
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 8/2016 ( 15:36 | 03/08/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 8/2016
v/v phê chuẩn thành viên các Ban HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( 15:26 | 06/07/2016 )
v/v phê chuẩn thành viên các Ban HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021     Xem văn bản tại đây
v/v thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( 15:23 | 06/07/2016 )
v/v thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021     Xem văn bản tại đây
v/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thu Hường, Lý Thị Liên ( 15:22 | 06/07/2016 )
v/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thu Hường, Lý Thị Liên   Xem văn bản tại đây
v/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Xuân Thắng, Nguyễn Văn Bảo ( 15:21 | 06/07/2016 )
v/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Xuân Thắng, Nguyễn Văn Bảo   xem văn bản tại đây
v/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Giáp Thành Long, Nguyễn Thành Nam ( 15:20 | 06/07/2016 )
v/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Giáp Thành Long, Nguyễn Thành Nam
v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Văn Hoàn, Trương Văn Năm, Lê Bá Thành ( 15:18 | 06/07/2016 )
v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Văn Hoàn, Trương Văn Năm, Lê Bá Thành
v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Văn Báo, Lâm Văn Mật ( 15:16 | 06/07/2016 )
v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Văn Báo, Lâm Văn Mật
v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình ( 15:15 | 06/07/2016 )
v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thân Văn Khánh ( 15:14 | 06/07/2016 )
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thân Văn Khánh
Lịch làm việc của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 7/2016 ( 15:00 | 05/07/2016 )
Lịch làm việc của Phó chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 7/2016 
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 7/2016 ( 14:34 | 05/07/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 7/2016 
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 7/2016 ( 14:34 | 05/07/2016 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 7/2016 
Lịch làm việc của Phó chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 7/2016 ( 14:33 | 05/07/2016 )
Lịch làm việc của Phó chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 7/2016 
Chương Trình công tác Tháng 7 UBND huyện ( 13:27 | 04/07/2016 )
Chương trình công tác tháng 7 UBND huyện
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 6/2016 ( 16:24 | 03/06/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 6/2016 
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 6/2016 ( 16:23 | 03/06/2016 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 6/2016 
Lịch làm việc của Phó Chủ thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn trong tháng 5/2016 ( 15:42 | 05/05/2016 )
Lịch làm việc của Phó Chủ thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn trong tháng 5/2016 
Chương trình công tác tháng 4 năm 2016 ( 16:00 | 01/04/2016 )
Chương trình công tác tháng 4 năm 2016 
Chương trình công tác tháng 3 năm 2016 ( 16:20 | 04/03/2016 )
Chương trình công tác tháng 3 năm 2016  
Lịch làm việc tháng 11/2015 của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn ( 15:45 | 04/11/2015 )
Lịch làm việc tháng 11/2015 của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn 
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 11/2015 ( 15:45 | 04/11/2015 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 11/2015 
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tấn tháng 10 năm 2015 ( 15:35 | 15/10/2015 )
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tấn tháng 10 năm 2015 
Chương trình công tác tháng 9 UBND huyện Lục Ngạn ( 09:10 | 17/09/2015 )
Chương trình công tác tháng 9 UBND huyện Lục Ngạn
Chương trình công tác tháng 8 UBND huyện Lục Ngạn ( 14:01 | 11/08/2015 )
Chương trình công tác tháng 8 UBND huyện Lục Ngạn
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tấn tháng 7/2015 ( 15:50 | 07/07/2015 )
Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tấn tháng 7/2015
Lịch làm việc tháng 7/2015 của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn ( 15:49 | 07/07/2015 )
Lịch làm việc tháng 7/2015 của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 7/2015 ( 15:48 | 07/07/2015 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Năm tháng 7/2015
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 7/2015 ( 15:47 | 07/07/2015 )
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Bá Thành tháng 7/2015
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2015 ( 16:23 | 06/07/2015 )
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2015
Lịch Tiếp công dân 6 tháng đầu nằm 2015 của Chủ tịch UBND huyện ( 10:41 | 25/03/2015 )
Lịch Tiếp công dân 6 tháng đầu nằm 2015 của Chủ tịch UBND huyện
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 ( 22:41 | 04/03/2013 )
/sites/default/files/quantri/anhs/TD.pdf
Syndicate content