Lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, thắng cảnh

Array
CÁC DI TÍCH HUYỆN LỤC NGẠN ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG NĂM 2012 ( 10:29 | 22/03/2013 )
CÁC DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN   I. DI TÍCH QUỐC GIA 1.
Khái quát Lịch sử Văn hóa huyện Lục ngạn ( 08:08 | 03/11/2009 )
Khái quát Lịch sử, văn hóa, con người Lục Ngạn
Giới thiệu tỉnh Bắc Giang ( 07:00 | 04/09/2009 )
Những năm 70 của thế kỷ XX, thư viện tỉnh Hà Bắc (nay là thư viện tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh), đã chú trọng đến việc sưu tầm tài liệu địa chí để phục vụ công tác nghiên cứu, giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hoá của địa phương. Năm 1982, thư viện Hà Bắc đã biên soạn, xuất bản cuốn “Địa chí Hà Bắc”. Có thể nói,  thư viện Hà Bắc là đơn vị khởi xướng...
Syndicate content