STT Tiêu đề File
1 1/CT-UBND Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất- năm 2018
2 số 566 /QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Ông Vi Văn Sít, thôn An Bình, xã Biên Sơn
3 19/TB-TB1 Thông báo v,v thu gom đạn, vật liệu nổ, chưa nổ trong khu vực đất thao trường do Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 quản lý
4 1/TB-UBND Thông báo lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 01/2018
5 251/TB-UBND Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 1/2018
6 58/KH-STTTT Kế hoạch thực hiện Đề án "truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ
7 Số 02/STP-VP Vv chính thức vận hành, khai thác, sử dụng Chuyên trang " Hệ thống Thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang"
8 1825/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện cho xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (gói thầu 4.3), thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 của ông Hoàng Văn Lường, trú tại thôn hà, xã Kiên Lao
9 1824/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện cho xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (gói thầu 4.3), thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 của ông Hoàng Văn Sịu, trú tại thôn hà, xã Kiên Lao
10 1823/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện cho xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (gói thầu 4.3), thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 của ông Hoàng Văn Vượng, trú tại thôn hà, xã Kiên Lao