Kinh tế, chính trị

Array

Chưa có ảnh đại diện
Ngày 16/01, Đảng ủy xã Mỹ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tới

Y tế - Giáo dục

Array

Chiều ngày 16/01, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án bảo hiểm y tế toàn dân huyện đã đi kiểm tra việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số

STT Về việc File
1 1/CT-UBND Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất- năm 2018
2 số 566 /QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Ông Vi Văn Sít, thôn An Bình, xã Biên Sơn
3 19/TB-TB1 Thông báo v,v thu gom đạn, vật liệu nổ, chưa nổ trong khu vực đất thao trường do Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 quản lý
4 1/TB-UBND Thông báo lịch làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cao Văn Hoàn tháng 01/2018
5 251/TB-UBND Lịch làm việc Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình tháng 1/2018
6 58/KH-STTTT Kế hoạch thực hiện Đề án "truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ
7 Số 02/STP-VP Vv chính thức vận hành, khai thác, sử dụng Chuyên trang " Hệ thống Thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang"
8 1825/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện cho xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (gói thầu 4.3), thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 của ông Hoàng Văn Lường, trú tại thôn hà, xã Kiên Lao
9 1824/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện cho xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (gói thầu 4.3), thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 của ông Hoàng Văn Sịu, trú tại thôn hà, xã Kiên Lao
10 1823/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện cho xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (gói thầu 4.3), thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 của ông Hoàng Văn Vượng, trú tại thôn hà, xã Kiên Lao
STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 41/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học- kỹ thuật, văn hóa-nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ban hành quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học- kỹ thuật, văn hóa-nghệ thuật v Gameduaxe.co
2 số 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước  Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Gameduaxe.co
3 số 148/2017/NĐ-CP Về điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Về điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Gameduaxe.co
4 01/SY Sao Y Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước Sao Y Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ Gameduaxe.co
5 số 38/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Gameduaxe.co
6 số 36/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và điều hành Ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang. ban hành Quy chế quản lý và điều hành Ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang. Gameduaxe.co
7 số 35/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Gameduaxe.co
8 số 33/2017/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Gameduaxe.co
9 619/SL-VP Sao lục Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng v/v quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng Sao lục Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng v/v quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây Gameduaxe.co
10 29/2017/NQ-HĐND NQ Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 NQ Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 Gameduaxe.co