Giới thiệu các xã

Array

-Xã Trù Hựu ( 14:34 | 16/11/2017 )
Tiềm năng thế mạnh Thị Trấn Chũ ( 08:08 | 15/12/2015 )
Năm 2015, trái vải tươi của vùng đã bước đầu thành công trên nhiều thị trường xuất khẩu nổi tiếng khó tính như Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... đồng nghĩa với việc chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến đóng gói, bảo quản và công tác tiếp thị xuất khẩu đã được nâng cao đáng kể.
Tiềm năng thế mạnh xã Kiên Thành ( 08:07 | 15/12/2015 )
Năm 2015, trái vải tươi của vùng đã bước đầu thành công trên nhiều thị trường xuất khẩu nổi tiếng khó tính như Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... đồng nghĩa với việc chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến đóng gói, bảo quản và công tác tiếp thị xuất khẩu đã được nâng cao đáng kể.
Tiềm năng thế mạnh xã Nam Dương ( 08:07 | 15/12/2015 )
Năm 2015, trái vải tươi của vùng đã bước đầu thành công trên nhiều thị trường xuất khẩu nổi tiếng khó tính như Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... đồng nghĩa với việc chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến đóng gói, bảo quản và công tác tiếp thị xuất khẩu đã được nâng cao đáng kể.
Cơ cấu tổ chức xã Nam Dương ( 08:05 | 15/12/2015 )
UBND XÃ NAM DƯƠNG   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Nguyễn Văn Tuyên 0986.911.889 3.592.081
Cơ cấu tổ chức xã Kiên Thành ( 08:05 | 15/12/2015 )
UBND XÃ KIÊN THÀNH   Chức vụ Họ và tên DĐ ĐT Cơ Quan Bí Thư Nguyễn Thanh Tuấn 0989.657.023 3.582.927
Giới thiệu Xã Nam Dương ( 08:02 | 15/12/2015 )
Xã Nam Dương   Tỉnh/Thành phố Bắc Giang Quận/Huyện/Thị xã
Giới thiệu Xã Kiên Thành ( 08:01 | 15/12/2015 )
Xã Kiên Thành Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Đối với các định nghĩa khác, xem Chũ.
Giới thiệu thị trấn Chũ ( 22:43 | 14/12/2015 )
Chũ, Lục Ngạn   Tỉnh/Thành phố Bắc Giang Quận/Huyện/Thị xã Lục Ngạn
Nội dung RSS