Khối Đảng - Đoàn thể - Các Hội

 

1. Liên đoàn Lao động  
Chủ tịch Ông  Nguyễn Đức Quân 0240.3883.292 0984.772.555
Phó Chủ tịch Bà Hoàng Thị Minh 0240.3883.292 0983.045.882
2. Đoàn thanh niên  
Bí thư Ông  La Duy Thanh 0240.3882.583 01688.056.888
Phó Bí thư Ông Dương Văn Hiến 0240.3882.583 0917.259.588
3. Hội Phụ nữ  
Chủ tịch Bà  Dương Thị Thủy 0240.3882.592 0987.825.945
Phó Chủ tịch Bà Phạm Thị Đoàn 0240.3882.592 01686.011.225
Phó Chủ tịch     Bà Giáp Thị Thùy Chi 0204 3882.592 0985.725.879
4. Hội Nông dân  
Chủ tịch Ông  Trần Văn Minh 0240.3882.593 0915.453.803
Phó Chủ tịch Ông Bùi Xuân Sinh 0240.3882.593 02403.508.731
Phó Chủ tịch Bà  Hoàng Thị Nam 0240.3882.593 0912.667.086
5. Hội Chữ thập đỏ  
Chủ tịch Ông  Hồ Công Triệu 0240.3882.592 01256.192.154
6. Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình  
Giám đốc Bà  Nguyễn Thị Xuân Thu 0240.3683.056 0987.434.261
7. Hội Cựu chiến binh  
Chủ tịch Ông Mạc Vương Long 02403.882.584 0971.293.308
Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Trung Sức 02403.882.584 0911.218.672
8. Hội Bào trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi  
Chủ tịch Ông Hoàng Văn Thỉnh 02403.508.134 01664.861.356
Phó Chủ tịch Ông Lý Xuân Phú 02403.508.134 0913.257.855
Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Văn Nhần 02403.508.134 0973.728.583
9. Hội Khuyến học  
Chủ tịch Ông La Văn Nam   0913.258.005
Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Kim Đoàn 02403.683.755 0974.635.089
Phó Chủ tịch Ồng Mai Văn Sinh   0913.073.274
Phó Chủ tịch Ông Giáp Hồng Hiệu   0916.348.145
10. Hội Nạn nhân chất độc Da cam, Dioxin  
Chủ tịch Ông Vi Đức Minh   0974.177.863
Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Huy Bền   0983.816.036
Phó Chủ tịch Bà Nguyễn Thị Tỵ   01666.251.857
11. Hội Người mù  
Chủ tịch Ông Vũ Công Bạn 02403.683.704 01694.597.643
Phó Chủ tịch Ông Vũ Văn Cường 02403.683.704 01689.102.785
12. Hội Người cao tuổi  
Chủ tịch Ông Thân Văn Quảng   0983.819.027
Phó Chủ tịch Ông Hỷ Văn Lỳ   0979.740.230