v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn do UBND xx Phú Nhuận quản lý

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Quyết định
Người ký
Cao Văn Hoàn

v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn do UBND xx Phú Nhuận quản lý

Ký hiệu VB
1161/QĐ-UBND
The website encountered an unexpected error. Please try again later.