v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ bà Phan Thị Tâm, thôn Ván A, xã Phú Nhuận

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Quyết định
Người ký
Cao Văn Hoàn

v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ bà Phan Thị Tâm, thôn Ván A, xã Phú Nhuận

Ký hiệu VB
1158/QĐ-UBND
The website encountered an unexpected error. Please try again later.