Chủ tịch UBND huyện đối thoại với cán bộ khuyến nông – thú y

Ngày 9/10, Tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc đối thoại với cán bộ khuyến nông – thú y cơ sở. Dự buổi đối thoại có đồng chí Lâm Văn Mật, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện.
Tại buổi đối thoại, 59 cán bộ khuyến nông, thú y của 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được triển khai kế hoạch bố trí, sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở giai đoạn 2018 -2020. Theo đó, huyện Lục Ngạn sẽ sắp xếp 39 cán bộ trong năm 2018, 5 cán bộ năm 2019 và 15 cán bộ trong năm 2020 khi đủ điều kiện xét tuyển sang làm công chức cấp xã và làm viên chức. Đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở đã nêu 9 ý kiến với Chủ tịch UBND huyện, tập trung vào những băn khoăn thắc mắc sau khi được sắp xếp. Cụ thể đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo Hội đồng sơ tuyển cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm thủ tục xét tuyển;  Những cán bộ chưa bố trí thì làm việc ở đâu trong thời gian chờ sắp xếp; Chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội với những trường hợp xin thôi việc…
 
 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi đối thoại
 
Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện cho biết: UBND huyện sẽ sắp xếp và ưu tiên bố trí cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn, có chuyên môn phù hợp vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện còn thiếu biên chế. Tuyển dụng vào làm công chức cấp xã ở các lĩnh vực chức danh còn thiếu và có chuyên môn phù hợp. Trường hợp đến hết năm 2020, cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã không thể bố trí vào đảm nhiệm các chức danh công tác nêu trên thì nhà nước giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước cấp huyện bố trí hỗ trợ cho cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã của số năm còn lại tính đến khi đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Luật Bảo hiểm xã hội mới (sửa đổi) để được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã; đồng thời dùng việc thẩm định tuyển dụng công chức cấp xã để thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về bố trí, sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở./.
Bùi Được 
The website encountered an unexpected error. Please try again later.