Phòng Dân tộc huyện giải trình về thực hiên Chương trình 135 và Đề án 36 thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 3 - 10, Phòng Dân tộc huyện đã có buổi giải trình với Thường trực HĐND huyện về công tác tổ chức, triển khai thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 và Đề án 36 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện từ năm 2010 đến nay. 
Thực hiện Chương trình 135 về đầu tư hỗ trợ xây dựng hạ tầng trên địa bàn huyện từ năm 2010 đến nay, đã có 571 công trình được đầu tư xây dựng với tổng số vốn hơn 160 tỷ đồng; 100% các xã đã có đủ trường, lớp học, trạm y tế đạt chuẩn theo quy định của nhà nước; 100% hộ dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được xử dụng điện sinh hoạt... Đồng thời, công tác giảm nghèo được quan tâm chú trọng, hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 -4% (năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,3%), bảo đảm người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ  y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, thông tin… Với những kết quả trên, đến hết năm 2017, huyện có 2 xã, 5 thôn đặc biệt khó khăn và thuộc xã khu vực II đã cơ bản hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135.
 
Đại điện lãnh đạo phòng Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình 135 và Đề án 36 xã đặc biệt khó khăn
 
Huyện Lục Ngạn có 20 thôn, bản đặc biệt khó khăn  nằm trong Đề án 36 thôn bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020, đến nay, đã có 20 công trình được đầu tư xây dựng, trong đó có 8 công trình thủy lợi, 12 công trình giao thông với tổng số vốn là 20 tỷ đồng. Hầu hết các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Việc thực hiện chính sách dân tộc và Đề án 36 thôn bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh đã giúp các thôn, bản phát triển kinh tế - xã hội một cách rõ rệt.
Phát biểu kết luận, đồng chí Thân Văn Khánh Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả trong tổ chức, triển khai thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 và Đề án 36 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện từ năm 2010 đến nay. Tuy nhiên đồng chí yêu cầu phòng Dân tộc cần nhanh chóng xác định nguyên nhân dẫn đến nợ đọng vốn của các công trình; đề nghị UBND huyện có phương án xử lý nợ đọng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu./.
Nguyễn Hoàng
The website encountered an unexpected error. Please try again later.