Triển khai kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lục Ngạn vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-BCĐ ngày 10/9/2018 về bình xét và kiểm tra việc bình xét các danh hiệu văn hoá năm 2018. Trong đó, thành lập 05 đoàn đi kiểm tra toàn bộ 30/30 xã, thị trấn.
Ban chỉ đạo Phong trào huyện yêu cầu việc bình xét phải bảo đảm theo các tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy trình theo đúng quy định; đồng thời linh hoạt, uyển chuyển theo tình hình thực tế tại địa phương để động viên, thúc đẩy phong trào. Việc kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, công khai, sát thực tế, tạo được sự thống nhất trong đánh giá phong trào ở địa phương, cơ sở; đánh giá thực chất xây dựng gia đình văn hoá, làng, khu phố văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch.
Trên cơ sở kết quả tổng hợp của các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo huyện sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp để đánh giá phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện, so sánh kết quả đạt được với năm 2017; chỉ ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong chỉ đạo phong trào từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tiếp theo. 
Theo kế hoạch, các thôn bản, khu phố, xã, thị trấn tiến hành bình xét các danh hiệu văn hóa từ ngày 15/9 đến ngày 01/10/ 2018. Ban chỉ đạo huyện kiểm tra từ ngày 06/10 đến ngày 12/10/2018 và tiến hành họp xét duyệt các danh hiệu văn hóa, thời gian thực hiện dự kiến cuối tháng 10- 2018./.
 
Vi Thị Lý
 
The website encountered an unexpected error. Please try again later.