Vượt chỉ tiêu về Y tế trong xây dựng nông thôn mới

Y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân, do đây là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội. Đặc biệt trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thì sức khỏe người dân càng được quan tâm chú trọng.
Trong bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí 15 về Y tế quy định tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 70% và trạm y tế xã phải đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua ngành Y tế huyện Lục Ngạn đã nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị khá đồng bộ, cơ sở vật chất của nhiều trạm y tế xã đã được xây dựng theo đúng diện tích và quy mô nhà trạm, đội ngũ cán bộ ngành y tế thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân tại tuyến y tế cơ sở.
Đến nay huyện có 30/30 trạm y tế xã, thị trấn đáp ứng về cơ sở vật chất, chất lượng chăm sóc y tế cho người dân nông thôn, bảo đảm nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Tuy nhiên để hoàn thành Tiêu chí số 15 về y tế, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cơ sở y tế, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, đòi hỏi chính quyền địa phương cần phải nỗ lực vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Mấy năm trước ở một số xã trên địa bàn huyện, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế khó thực hiện đạt mức 70% do người dân chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, chưa nghiêm túc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người lao động. Ngoài các đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế như: cán bộ, công chức, viên chức,… các đối tượng chính sách, hưu trí, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở những vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được cấp miễn phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, thì số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn hạn chế.
 
Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Trạm Y tế xã Hồng Giang
 
Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đã đạt 98,05%, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên để tiến tới có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, đòi hỏi mỗi địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ một số các giải pháp trọng tâm. Đó là tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bảo hiểm Y tế và các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống đài huyện, các trạm đài truyền thanh xã, thị trấn; tuyên truyền thông qua các hình thức như phát tờ rơi, tờ gấp để chuyển đến tận tay nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu sâu hơn về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm để người dân yên tâm mua bảo hiểm y tế. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đặc biệt là giữa ngành Y tế và Giáo dục nhằm tạo điều kiện cho học sinh mua và sử dụng ngay thẻ bảo hiểm y tế theo năm học, bảo đảm cho người mua bảo hiểm y tế tự nguyện phải được cấp thẻ chậm nhất 01 tháng sau khi mua. Tiếp tục củng cố mạng lưới khám chữa bệnh của ngành y tế ở tuyến cơ sở; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Quan tâm đến việc khám và điều trị cho đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo,… tạo niềm tin trong nhân dân khi tham gia khám, chữa bệnh tại các tuyến y tế cơ sở.
Theo lãnh đạo huyện, mục tiêu của xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong xây dựng nông thôn mới thì người dân phải được hưởng lợi. Chính vì vậy, bên cạnh việc đầu tư của UBND huyện thì UBND cấp xã cũng cần quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa nhỏ tại trạm, đồng thời không ngừng nâng cao các tiêu chí để đạt chuẩn. Đối với mỗi cán bộ y tế cần nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; triển khai, thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh; làm tốt việc tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho những người mắc bệnh mạn tính cùng các đối tượng khác; phát triển y học cổ truyền tại trạm y tế và quan tâm đến vấn đề cấp cứu khẩn trương... Có như vậy công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân mới được bảo đảm, đồng thời đây cũng là tiền đề quan trọng thực hiện thành công tiêu chí số 15 trong xây dựng nông thôn mới của huyện Lục Ngạn./.
 
Quang Huấn
 
The website encountered an unexpected error. Please try again later.