Lục Ngạn: Nhận hỗ trợ thiết bị cho nhà văn hóa thôn

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, từ nguồn ngân sách tỉnh. Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện Lục Ngạn với tổng kinh phí 200 triệu đồng. 
Các đơn vị nhận trang thiết bị hỗ trợ
 
Theo đó trong đợt này toàn huyện có 8 nhà văn hóa thôn được nhận hỗ trợ, gồm: Thôn Hả xã Tân Sơn; thôn Héo A xã Hộ Đáp; thôn Biển Giữa xã Biển Động; thôn Núi Lều, Dọc Mùng, Trại Mới, Hạ Long, Vành Dây xã Giáp Sơn.
Mỗi nhà văn hóa thôn được hỗ trợ một bộ tăng âm gồm: loa thùng, âm ly, đầu đĩa, micro không dây, micro có dây và chân mic đứng tổng giá trị 25 triệu đồng/1 bộ./.
 
Vi Thị Lý
The website encountered an unexpected error. Please try again later.