Lục Ngạn 150 hội viên Nông dân được tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP

Ngày 25/9/2018, Hội Nông dân huyện phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản Bắc Giang tổ chức tập huấn quy định của pháp luật, kiến thức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; hướng dẫn áp dụng quy trình thực hành sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn cho 150 hội viên Hội Nông dân đến từ 5 xã Biên Sơn, Thanh Hải, Giáp Sơn, Hồng Giang và Nghĩa Hồ
 
Toàn cảnh buổi tập huấn
 
Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Chi cục giới thiệu phổ biến, truyền đạt các nội dung như: Giới thiệu tình hình chung về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác an toàn thực phẩm; Giới thiệu Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP về hướng dẫn một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của các Bộ, ngành; Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn;  Nhận biết mối nguy và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Hướng dẫn tổ chức liên kết, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn nhằm nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, sớm xóa bỏ hiện tượng sản xuất để ăn, phân biệt với để bán như “rau hai luống, lợn hai chuồng” và thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi; ngăn chặn tình trạng làm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm, làm sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và thực hành đúng về chất lượng An toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản trên địa bàn./.
Bùi Được