Đồng chí La Văn Nam- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng ủy- UBND xã Kim Sơn

Ngày 21/9, Đồng chí La Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy có buổi làm việc với Đảng ủy - UBND xã Kim Sơn về công tác xây dựng Đảng, kế hoạch chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp và kết quả thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Thực hiện công tác xây dựng Đảng, 9 tháng đầu năm xã Kim Sơn đã tổ chức kết nạp được 5 đồng chí đảng viên mới, (trong đó: 3 đảng viên là Trưởng thôn) góp phần nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 105 đồng chí, tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn là 3/6 đồng chí (đạt trên 50%). Để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các cấp sắp tới, MTTQ xã đã hoàn thành công tác dự kiến nhân sự, đang trong giai đoạn lập danh sách đại biểu cấp xã, dự kiến trình cơ quan cấp trên trong tháng 11. Ngay sau khi nghị quyết Trung ương 6 ban hành, Đảng ủy – UBND xã Kim Sơn đã nhanh chóng vào cuộc sắp xếp lại bộ máy tinh gọn và hiệu quả. Đối với việc thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh, năm 2018 xã Kim Sơn đăng ký tổng số 2.400m, đến nay đã hoàn thiện 800m tại thôn Tân Thành. Theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tương đối thuận lợi, tuy nhiên việc thu tiền đối ứng của các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn.
 
Đồng chí La Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Kim Sơn
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí La Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đề nghị từ nay đến cuối năm Đảng ủy, UBND xã Kim Sơn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: rà soát lại các đối tượng đã học cảm tình Đảng, quan tâm đối tượng là nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên các đồng chí là trưởng – phó thôn; MTTQ xã cần xây dựng đề án nhân sự có cơ cấu hợp lý, phát động phong trào thi đua từ nay đến khi tổ chức Đại hội; đối với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 6, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã cần tập trung xây dựng xong sớm đề án, tham mưu với Phòng Nội vụ sắp xếp nhân sự hợp lý, phát huy năng lực của từng cán bộ; Tiếp tục thực hiện nội dung Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh, UBND xã tập trung tuyên truyền nhân dân sớm hoàn thành việc thu tiền đối ứng, trú trọng vận động những hộ có kinh tế khá giả hỗ trợ những hộ khó khăn trên địa bàn./.
Phương Thảo