Tiểu đoàn 16: Tiếp nhận 54 quân nhân dự bị động viên

Ngày 17/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 (đơn vị đóng quân tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) tổ chức tiếp nhận quân nhân dự bị động viên đợt 2.
Đợt này, Tiểu đoàn 16 tổ chức tiếp nhận 54 đồng chí, của 3 xã Quý Sơn, Trù Hựu và Phượng Sơn. Thời gian huấn luyện từ ngày 17 đến ngày 26/8. Nội dung huấn luyện thí điểm tiểu đoàn bộ binh dự bị động viên huyện gồm: Chiến thuật đến cấp tiểu đội; Huấn luyện binh chủng các loại vũ trang hiện có của tiểu đoàn bộ binh huyện; Giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật...
Tất cả 54 đồng chí tham gia huấn luyện dự bị động viên đợt này đều vui vẻ, phấn khởi và quyết tâm huấn luyện đạt kế quả cao./.

Nguyễn Hoàng

The website encountered an unexpected error. Please try again later.